Avtal

 

Avtal - Potensmedelonline.nu

Detta avtal ingås mellan förmedlaren och förmedlingstagaren d.v.s slutkund. Detta kundavtal startar att gälla i samband med att slutkunden/beställaren bekräftar att beställda vara/varor via hemsidan och använda sig av dess förmedlingstjänst rörande potensmedel. Kunden/ beställaren erhåller en orderbekräftelse som skickas till den angivna epostadress. 

I samband med bekräftat köp ingår ni följande avtal:
Potensmedelonline.nu har inget lager och äger inte de varor som förmedlas vid köpet. Kunden/ beställaren/förmedlingstagaren ansvarar och äger produkterna efter att varorna har inhandlats och skickats från en leverantör i annat land. 

Kunden/beställaren/förmedlingstagaren får endast använda beställda varor för personligt bruk och måste vara minst 18 år fyllda. Betalning skall ske i förskott till Potensmedelonline.nu Priser på hemsidan anges i SEK. Leverantöreren som skickar produkterna till er har 100 % leveransgaranti. Detta innebär att om varorna som ni har beställt skulle vara skadade eller kommit bort kommer leverantören att skicka nya varor till er utan extra kostnad.

Vid beställning via vår hemsida skickar vi omgående ordern till leverantör som i sin tur skickar varorna. Leveranstiden uppgår till 2 veckor. Potensmedelonline.nu ansvarar ej för utlösta varor. Potensmedelonline.nu ansvarar inte heller för varor som har skickats i retur till avsändaren. Potensmedelonline.nu förbehåller sig rätten att avskrivas från all ersättning till kunden/beställaren/förmedlingstagaren vid leverensförseningar. Kunden/beställaren/förmedlingstagaren är själv skyldig att beskatta de varor som importeras i de fall mottagarlandets lagstiftning kräver det och ansvarar själv för att kontrollera gällande regler vid beställning och leverens. Lagstiftningen kan ändras kontinuerligt. Inga skatter eller övriga avgifter läggs på priset av Potensmdelonline.nu. 

Kunden/beställaren/förmedlingstagaren uppgifter behandlas konfidentiellt och lämnas ej ut till tredjepart förutom leverentören samt transportören. 

Enligt personuppgiftslagen måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av kommer att hanteras av Potensmedelonline.nu i egenskap av personuppgiftsansvarig. De personuppgifter du lämnar kan komma att användas för att säkerställa leveranserna till dig, vid en eventuell kreditprövning, för att lämna erbjudanden och upplysningar om vårt sortiment till dig. De uppgifter du lämnar är endast tillgängliga för Potensmedelonline.nu och dess närstående. Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Du har alltid rätt att begära att

Potensmedelonline.nu ska radera eller korrigera de uppgifter som finns om dig. Genom att godkänna Potensmedelonline.nu köpvillkor samtycker du till ovanstående.